Kanaldus Eesti olevikust ja tulevikust

Palju õnne, Eestimaa! 🇪🇪


Tänase piduliku päeva puhul mõtlesin vaadata natuke Eesti hetkeenergeetikat, tulevikuvaateid ja kanaldada sõnumeid, mida kallis kodumaa paneb meie inimeste südametele.


Eesti on liikumas tugevate uuenduste poole. Praegu on aeg, kus paljud vanad struktuurid lagunevad meie ees iga päev ja aina kiiremini. Vanad lahendused ei pruugi enam toimida või vajavad ümberstruktureerimist. Eesti hing teab, kuhu tahab suunduda, suunab meid edasi, aga on vaja ka inimeste valmidust vaadata optimistlikult tulevikku. Hetkel toimub ka karmaatiliste sidemete tervendamine ehk oma suguvõsa mustrite muutmine läbi muutuva elu. Toimub tugevate valgus sageduste laadimine riigi, struktuuride ja ka indiviidide tasandil. Riigi energeetika võtab enne vastu sageduskoodid ja kohandab need vastavalt, et saame neid kergemini nn seedida. Uus sagedus paneb otsima uusi viise, kuidas Eestit mõtestada ja sellest luuakse uued tähendused. Enne kui uus paika sätitakse, tuleb võtta vastu kõik muutustega seotud kogemused. Näiteks on tajutav, et riigi eesotsas ei saa olla kuidagi moodi sellised inimesed, kes hoiavad enda sees vimma, tahavad teistele liigselt meelejärele olla, kuid kulisside taga käib susserdamine. Kõik hakkab eesotsast ehk kõigepealt lahustatakse energiad meie valitsuses, erakondades, edasi miniteeriumites, allapoole erinevates sektorites kuni jõuab aeg kõikide inimeste enda suheteni. Järgnevalt perioodidel on näha suuri muutusi või muutustesse lükkamist, mida ei saa pidurdada. Varsti ei saa kasupüüdlikud, halbade kavatsustega inimesed kahmata kokku endale materiaalset kasu ja hoida oma fassaadi, kõik see puruneb. Inimesed on alati olnud meie maal tundlikud, kuid nüüd tugevneb see veelgi. Hakatakse väga hästi läbi nägema, kes mida peegeldab ja millised on kavatsused. Tehakse ära suur puhastustöö ja eriti suurte institutsioonide eesotsas näeme varsti noori ning sihikindlaid inimesi, kes on valmis on õiguste ees seisma ja täitma enda missiooni. Tuleb palju missiooniga inimesi ja see rahvale meeldib, sest ollakse ausad ja läbipaistvad. Sinna kõrvale võib tekkida palju kriitikuid, kes tekitavad ebavajalikke muresid, kõhklusi ja kahtlusi. Need inimesed, kes teevad teisi maha, ei oma aga piisavalt jõudu, et oma tahtmine ellu viia. Uuenduslikud jõud on kaitstud, isegi siis kui võib tunduda, et suund läheb ähmaseks ja pinged käivad üle pea. Tähtsaks saavad samuti selgepiiriliste otsuste tegemine, mida suudavad jällegi inimesed, kes ei hakka üleanalüüsima ja suudavad energeetiliselt tunnetada seda õiget suunda. Need inimesed leiavad koha oma sobivatele positsioonidele lähiaastate jooksul. Eestil on olemas 7 tugevat energeetilist hoidjat, need kõik vaatavad üle erinevate valdkondade ning jälgivad, et kõik läheks õiges tempos. Need hoidjad kaitsevad ka suurte katastroofide ja põrkumiste eest. Meie Eestimaal on väga tugev kaitse ja neid märke näeb looduses ning tegelikult meie igapäeva elu suhteliselt rahulikus sujumises. See ei ole põhjuseta, meid hoitakse ja seda on vaja kogu maailmale. Eestimaa energiad tegelevad ka mineviku raskuste vabastamisega. Kõik need rasked sündmused, mis minevikus toimusid on jäänud meid natuke kummitama ja see võib väljenduda tundega, et ei julgeta rõõmustada ning kardetakse, et kui on hästi, siis kohe miski rikub selle rõõmu. Igaüks võiks uurida natuke oma suguvõsa mineviku kohta, austada enda esivanemaid ja panna nende auks aeg-ajalt küünal, mis annab kergust teispoolsusele. Uued põlvkonnad toovad uued tasemed ja vabastamise, siis saab alles meie riik tunda ennast värske ning rõõmsa beebina. Heas mõttes on Eesti nagu lapse staatuses, seega ta tahab tunda rõõmu ja kergust. Seda saavad tuua meie inimesed, hinnates ja võttes enda elu ikkagi enda kätte. Iga inimese haaval tõstame riigi energeetikat. Eesti on kahtlemata väga vaimne maa, kus meile antakse suhteliselt vabad käed leida oma tee ja luua imeline maailm enda ümber. Siin on tõepoolest kõik võimalik, maaenergeetika aitab täita unistusi ja viia sisse suuri muutusi oma elus. On vaja vaid soovi.Tulevikust täpsemalt rääkides näitavad energiad hetkeseisuga Eestile väga head minekut. Ütleme nii, et energeetika poolest on Eesti nüüd ja ka tulevikus üks parimaid kohti, kus inimene saab elada vabalt. Küll aga ei tule see kõik niisama. Eesti vajab tugevat juhti, kes julgeb võtta riske ja näha suuremat pilti. On vaja panna paika, kuhu tahetakse liikuda. Energiad teavad ja suunavad juba selles suunas, aga inimesed ei ole päris teadlikuks saanud. Meie Eesti riigi tõde saab olema omanäoline. See tähendab, et eristume teistest ja samal ajal me peame seisma oma kultuuri ning soovide eest. Me peame võtma vastu otsuseid lähtuvalt sellest, mis meie inimestele panustab. Seda tuleb panna südamele meie valitsejatele. Praegu on Eesti muutuste perioodi keskpaigas, palju on juba tehtud ja palju ootab ees, enne kui selline suurem visioon selgeks saab. Etteotsa on tulemas tugev meeshing, kes on ratsionaalne, tugev ja selge sihiga ning suudab meid edasi viia. Tema loob pinnase selleks, et saaksid tulla järgmised juhtfiguurid, kes on kõrgema vaimse teadlikuse ja intuitsiooniga. Kui suur töö saab tehtud, siis saame hakata oma vilju nautima. Ütleme nii, et Eesti inimeste elatustase tõuseb märgatavalt ja saame kogeda isegi teatud tasemel luksust. Selle taga on see, et inimesed ei suuda varsti enam teha tööd, mis neile hingeliselt midagi ei paku. Juba praegu suundub foon selle suunas, et on palju ettevõtjad ja see kasvab veel tulevikus. Ollakse valmis ennast harima, täiendama, õppima oma vigadest ja hingelise töö leidmine avab ka külluse. Nii indiviidile kui riigile. Eriti noored toovad meile sellise uue tõusu, olles valmis järgnema oma kirgedele ilma kartusteta.


Järgnevalt kanaldasin ka mõned soovitused meie inimestele, millele pöörata tähelepanu. Esiteks tuleb info, et tuleb vähendada ületöötamist ja selle tõttu oma elu tasakaalust välja viimist. See on põhjus, miks inimese ellu tuleb stress ja haigused. Tuleb näha elus ka midagi muud ja eelkõige enda maagilisust. Iga inimene, kes on siia sündinud on kaasa saanud sideme iidse energiaga. Selle energiaga saab ühendust, kui käid looduses ja külastad Eesti pühapaiku. Kontakti saab iidse väega vaikselt olles ja enda sisse vaadates. Järgmiseks tuleb meie rahval lõpetada teistele meelejärele olemine. See puututab nii institutsioone kui ka üksikisikuid. Samas ei toeta meid ka soov olla alati õige. Need mõlemad omadused ei tule kuidagi inimese arengule kasuks. Tuleb järgida oma teed ja aksepeeritda erinevaid tõe vorme - ja neid on oi, kui palju! Lisaks soovitatakse meil tegeleda oma vaimse poolega. Muidu jääb palju avastamata või potentsiaal kasutamata, samuti riigi tõeline energia tunnetamata. Igaüks leiab selles oma suuna ja autentsed lähenemised. Tuleb olla avatud uudsusele, mida vaimne maailm pakub, kus Eesti on esirinnas. Viimasena tuleb info, et meie inimesed võiksid võtta julgemalt otsuseid oma elus ja peaksidki seda tegema. Ei ole vaja oodata, kuni keegi toob muutuse, me ise saame olla eelkõige oma elu arengute juht ja liider. Eesti inimene on väga õppimisvõimeline, teotahteline ja sügava hingega, mis aitab luua uusi kogemusi, mida see riik vajab.


Maarjamaa armastab meid!


Spirituaalne Elustilist

  • Instagram
© Copyright

©2019 by Spirituaalne Elustilist                                              Spirituaalne Elustilist OĂś, reg. nr: 16147981